Записи с меткой ‘php-ffmpeg’

Установка php-ffmpeg на CentOS

      1. Подключаем репозиторий rpmforge: #rpm -Uhv http://apt.sw.be/redhat/el5/en/i386/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.5.1-1.el5.rf.i386.rpm либо #rpm -Uhv http://apt.sw.be/redhat/el5/en/x86_64/rpmforge/RPMS//rpmforge-release-0.5.1-1.el5.rf.x86_64.rpm 2. Устанавливаем необходимые пакеты: #yum install mplayer mencoder flvtool2 libogg libvorbis lame ffmpeg ffmpeg-devel php-devel 3. Скачиваем php-ffmpeg: #wget http://citylan.dl.sourceforge.net/project/ffmpeg-php/ffmpeg-php/0.6.0/ffmpeg-php-0.6.0.tbz2 4. Распаковываем файлы: #bunzip2 ffmpeg-php-0.6.0.tbz2 #tar xvf ffmpeg-php-0.6.0.tar 5. Собираем и устанавливаем модуль: #cd ffmpeg-php-0.6.0 #phpize #./configure #make && make install Если вылезет ошибка: error: […]